Tất cả các sản phẩm do Nội Thất Mini bán ra Quý khách đều có thể đổi trả trong vòng 3 ngày ( tính từ ngày mua hàng )

Điều kiện đổi và trả hàng :

  • Sản phẩm không bị xước sát, sứt mẻ, còn mới
  • Sản phẩm chưa trải qua sử dụng
  • Còn đầy đủ phiếu mua hàng

Quy trình đổi trả hàng :

  • Quý khách có mong muốn đổi trả sản phẩm cần thông báo trước cho Nội Thất Mini biết
  • Việc đổi hàng sẽ được thực hiện tại điểm bán hàng của Nội Thất Mini, nếu khách hàng có yêu cầu đổi hàng tại nhà chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển.
  • Việc trả hàng cũng được diễn ra tại điểm bán hàng của Nội Thất Mini.