Tất cả các sản phẩm do Nội Thất Mini bán ra Quý khách đều có thể đổi trả trong vòng 3 ngày ( tính từ ngày in trên hoá đơn )

Điều kiện đổi và trả hàng :

  • Sản phẩm không bị xước sát, sứt mẻ, còn mới
  • Sản phẩm chưa trải qua sử dụng
  • Còn đầy đủ phiếu mua hàng
  • Chúng tôi không chấp nhận hoàn trả hàng cho các sản phẩm không bị hỏng hoặc giao không đúng

Quy trình đổi trả hàng :

  • Quý khách có mong muốn đổi trả sản phẩm cần thông báo trước cho Nội Thất Mini biết qua hotline 0903407487 hoặc email : noithatmini.com@gmail.com
  • Việc đổi hàng sẽ được thực hiện tại điểm bán hàng của Nội Thất Mini, phí vận chuyển sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm
  • Việc trả hàng cũng được diễn ra tại điểm bán hàng của Nội Thất Mini, phí vận chuyển sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm